A1 og WP-Kvalitet

Udvælgelse og kontrol
Delene er enten dele, som er testet og godkendt i Klokkerholms omfattende kvalitetskontrol eller originaldele. Som en ekstra sikkerhed i forhold til WP-dele, er A1-dele testet og godkendt af uafhængige testinstitutter og er godkendt som en kvalitet tilsvarende OE. F.eks. TÜV i Tyskland, Centro Zaragoza i Spanien, Certified Automotive Parts (CAPA) i USA.

Original garanti
Klokkerholms A1 og WP-garanti følger hver enkelt bilproducents garanti og er derfor den samme som for originale dele.

Omfang
Ved en reklamation ombyttes produktet med en ny del fra Klokkerholm eller en tilsvarende originaldel.
Klokkerholm godtgør nettoomkostninger (evt. ekstra tidsforbrug ved montering, lakeringsomkostninger samt differenceomkostninger mod ombytning til OE-del).

Omkostningerne afregnes i henhold til Forsi og til en aktuel timepris på kr. 395,00 + moms.

Når Klokkerholm har godkendt reklamationen, krediteres det aftalte nettobeløb. Der skal derfor ikke sendes en faktura til Klokkerholm.

Forbehold
Klokkerholm stiller samme krav til reparatøren som bilproducenterne omkring håndværksmæssig korrekt udførelse af forbehandling, montering og efterbehandling samt regler vedrørende almindelig vedligeholdelse. Der forlanges ikke prøvemontering, men produktet skal kontrolleres for eventuelle
skader og mangler før lakering. Ellers dækkes lakeringsomkostninger samt øvrige følgeomkostninger ikke af garantien.

Sådan gør du ved en reklamation
Klokkerholm kontaktes altid ved opstart af en reklamation.

Reparatøren kontakter Klokkerholm direkte på .
Reklamationen skal godkendes af Klokkerholm inden påbegyndelse.

For at Klokkerholm kan behandle reklamationen, skal der bruges følgende oplysninger:

  • Oplysning om grossisten
Alle økonomiske mellemværender håndteres mellem Klokkerholm og grossisten. Klokkerholm indhenter al nødvendig dokumentation fra grossisten.

  • Beskrivelse af fejlen

  • Billeddokumentation
Vi stiller krav om billeddokumentation. Reklamationen modtages kun, hvis dette krav er opfyldt.

  • Evt. forsikringsselskab

  • Registreringsnr.


Vi bestræber os på en hurtig reklamationsbehandling.

Klokkerholm forbeholder sig retten til at efterprøve returnerede dele.

Spørgsmål vedrørende reklamationer rettes til hotline +45 8081 4444 eller .