A1 og WP Kvalitet

Udvælgelse og kontrol
Delene er enten originaldele eller dele, som er testet og godkendt i Klokkerholms omfattende kvalitetskontrol. A1 dele er testet og godkendt af uafhængige testinstitutter som en kvalitet tilsvarende OE. F.eks. TÜV i Tyskland, Centro Zaragoza i Spanien, Thatcham i England.

Original garanti
Klokkerholms A1 og WP garanti følger hver enkelt bilproducents garanti og er derfor den samme som for originale dele.

Omfang
Hvis en del ikke passer, ombyttes den med en tilsvarende originaldel. Klokkerholm godtgør følgeomkostninger (evt. ekstra tidsforbrug ved montering samt lakering). Omkostningerne afregnes i henhold til Forsi og til en reklamationspris, som angives på denne side.

Forbehold
Klokkerholm stiller samme krav til reparatøren omkring håndværksmæssig korrekt udførelse af: forbehandling, montering og efterbehandling samt regler vedrørende almindelig vedligeholdelse, som bilproducenterne. Der forlanges ikke prøvemontering, men produktet skal kontrolleres for eventuelle skader og mangler før lakering, ellers dækkes lakeringsomkostninger samt øvrige følgeomkostninger ikke af garantien.

Vær opmærksom på, at monteringsvejledning på rudehejs skal gennemlæses før montering.

Aktuel timepris: Kr. 350,00 + moms

Reklamation

Sådan gør du:
Reparatøren kontakter Klokkerholm direkte:
Email:
HOTLINE: +45 8081 4444

Vi skal bruge følgende oplysninger:

  • Grossistens navn
  • Fakturakopi fra grossisten
  • Beskrivelse af fejlen
  • Billeddokumentation
  • Evt. forsikringsselskab
  • Registreringsnr.
  • Bildetaljer (karosseritype & udstyrmodel)

Der stilles krav om billeddokumentation.
Klokkerholm forbeholder sig retten til at efterprøve returnerede dele.