Teknisk information

Egenproduktion - galvaniserede skarringsdele
For at følge med bilproducenternes stigende anvendelse af galvaniserede plader, introducerer vi skarringsdele i galvaniserede plader.

Vi vil bibeholde den højeste kvalitet i finishen af prægninger og kanter på delen. Derfor har vi valgt en pladetype, der har den optimale kombination af tykkelsen på zinkcoatingen og pladens formbarhed. Samtidig er det en plade med en rigtig god vedhæftningsevne, når der males.

Den tekniske betegnelse er DX54D 140Z MB og er en højkvalitets varmgalvaniseret (zinkcoated) pladetype. Galvaniseringen indeholder 99% ren zink uden blyindhold. Vores nye galvaniserede dele har gennemgået grundige test for at sikre pladens svejsbarhed samt overfladens vedhæftningsevne af grundmaling og lak.

Egenproduktion - sorte skarringsdele
Vores skarringsdele i stål gennemgår en omfattende overfladebehandling, som sikrer en perfekt klargøring til viderebehandling.

Overfladebehandlingen af vores sorte skarringsdele består af:

  • Udgangsmateriale: Koldtvalset stål st. 14.03 DIN 1623 tolerance: DIN 1541.
  • Affedtning: Affedtning i surt kombiprodukt ved 45% til metallisk ren og støvfri overflade.
  • Fosfatering: Fosfatering 0,6-1,0 g/M2 overflade. DIN 50942, Feph r a US Fed. TT-C-490 B, type 2.
  • Skylning/passivering: 2-trins kaskadeskylning (max. 500 microsiemens/CM2).
  • Tørring: Tunnelovn ved 120 grader.
  • Maling: Elektronisk emneaftastning. Elektrostatisk sprøjtning med vand fortyndbar hydrofiller på Alkyd-Melamin basis.
  • Tørring: Flash-off zone. 10 minutter ved 40 grader.
  • Hærdning: Tunnelovn. 20 minutter ved 145 grader.
  • Din efterbehandling: Før grundmaling skal glansen kun tages af med fint sandpapir, hvorefter grundmaling og lak kan påføres.

Dug på lygter
Ved høj luftfugtighed eller ved store temperaturforskelle kan der forekomme dug på lygter. Denne indvendige dug er et naturligt fænomen, når fugtig luft kondenserer på den indvendige side af glasset. Kondensen fordamper efter kort tids brug af lygten.

Med mindre lygten er beskadiget, er det således ikke et kvalitetsproblem, og lygten kan anvendes uden problemer.

Ankerplader
Link til ankerpladekatalog.
Hent information om ankerplader nedenfor.